Strona główna News Piszą o nas Projekty unijne Kontakt
Projekty Unijne

  

 

 

 

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ 

UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO

REGIONALNEGO PROGRAMU

OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2012

 

Nazwa projektu : Dywersyfikacja działalności

firmy Sodex sp. z o.o.

poprzez pozyskanie innowacyjnych maszyn

do układania nawierzchni poliuretanowych  

 

 

    Całkowita wartość inwestycji                      267 441,20

 Kwota dofinansowania z Europejskiego    160 464,72

 Funduszu Rozwoju Regionalnego

 Beneficjent -                                                 106 976,48zł